ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ຟີຊິກສາດ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 17 ພະຈິກ 2016 | ກົດເບິ່ງ: 3597

ບົດທີ15: ພະລັງງານໄຟຟ້າກົງ ແຮງງານຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະກໍາລັງຂອງກະແສໄຟ້າ(ມ.ອຈ ວົງເພັດ 19/8/2015)

 

ບົດທີ11: ທົດລອງ ແລະ ແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ(4 23/9/2015)