• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ແບ່ງ​ປັນ ແລະ ໃສ່​ໃຈ 

(Sharing and caring) 

 

ມື້ເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຂອງເດັກນ້ອຍຂັ້ນ ປ.1

(First Day at school )

 

ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

(Helping)

 

ກິນດີມີປະໂຫຍດ

(Good food good life) 

 

ຄວາມປອດໄພເທິງທ້ອງຖະໜົນ

(Road safety)

 

ກຽມພ້ອມສຳລັບວັນເປີດຮຽນໃ​ໝ່

(Getting ready for school)

 

ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

(Environment)

 

ມາຮຽນນັບເລກນຳກັນເທາະ

(Number)

 

 

ການສື່ສານ

(Communication)