ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ຕິດຕໍ່ພົວພັນ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 17 ພະຈິກ 2016 | ກົດເບິ່ງ: 2843

ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ

ຂະແໜງຄະນິດສາດ ແລະ ໄອຊີທີ

      ອີເມລ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     ອີເມລ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ທີ່ຢູ່:  ຖະໜົນ ມະໂຫສົດ

         ບ້ານ ຊຽງຍືນ

         ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຟ໋ກ: 856 021 213161

www.moes.edu.la/ries