• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ssk8ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຂັ້ນ ມ.4 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການທົດລອງນຳໃຊ້ມາແລ້ວ ໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໂຮງຮຽນມະທະຍົມສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 25 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມິຈິໂກະ ຊຸມຸລະ ເລຂາເອກ, ພະແນກວັດທະນະທຳຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີ ທ່ານ ນາງ ໂຄຊູເອະ ຄາວະມູລະ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍ

SSK7ໃນທຸກໆປີ ທາງ World Economic Forum (WEF)  ຈະລາຍງານພາບລວມ ເສດຖະກິດຂອງໂລກ ຊຶ່ງເກັບຂໍ້ມູນຈາກ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນທາງທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນຳຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ ມາລາຍງານພາບລວມເສດຖະກິດໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ. ໂດຍທາງເວັບໄຊ Business Insider ໄດ້ເຈາະເລິກ ໄປທີ່ຂໍ້ມູນທາງການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຈັດອັນດັບ ປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ ມາທັງໝົດ 11 ອັນດັບ (ເນື່ອງຈາກມີ 3 ປະເທດທີ່ໄດ້ອັນດັບ 9 ຮ່ວມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຕ້ອງຈັດເປັນ 11 ອັນດັບ) ແລະ ນີ້ ກໍຄື 11 ປະເທດ ທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ.

    M7M4