Fanpage

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019

ກອງ​ປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ພາກ​​ເອກະ​ຊົນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ພາກ​​ເອກະຊົນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໃນຄັ້ງວັນທີ ​24 - 27 ກັນຍາ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,ຫົວໜ້າກົມ/ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,

ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສູນກາງ, ສະມາ​ຄົມ​ການ​ສຶກສາ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນປະຈຳພາກ/ແຂວງ, ຜູ້ປະກອບການ/ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຄະນະຫ້ອງການພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຫ້ອງ ການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 74 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ.

ທ່ານຄະນະກຳມະການ ແລະ ຜູ້ແທນ ໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລື ຕາມວາລະກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

  1. ຮັບຟັງທິດຊີ້ນຳ ຈາກທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງດ້ານທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ.
  2. ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫຼຸບ ປະຈຳປີ 2018 - 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2019-2020 ຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ.
  3. ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018-2019.
  4. ຜ່ານຮ່າງຂໍຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ການເກັບຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະຖານການ​ສຶກສາ​​ພາກເອກະ​ຊົນ.
  5. ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ.