Fanpage

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ IX

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ IX

ກອງ​ປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະໄໝທີ IX ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ທ່າລາດ ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນ​ທີ ​27-30 ສິງຫາ 2019. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງເລຂາຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ຄະນະກຳມະການສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ/ຮອງຫ້ອງການ, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ/ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າສູນ/ຮອງສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,

ປະທານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນລວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ:

  1. ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະໄໝທີ VIII ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2019.
  2. ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ, ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
  3. ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວກ່ຽວກັບການອອກກາປະທັບໂຮງຮຽນເອກະຊົນ.
  4. ປຶກສາຫາລືວຽກງານອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາເອກະຊົນບົນພື້ນຖານພາລະບົດບາດ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືໃນບັນຫາຕ່າງໆ.