Fanpage

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019

ກອງ​ປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ພາກ​​ເອກະ​ຊົນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ພາກ​​ເອກະຊົນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ທ່າລາດ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໃນຄັ້ງວັນທີ ​24 - 27 ກັນຍາ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,ຫົວໜ້າກົມ/ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,

Read more: ກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ພາກເອກະຊົນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2019

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ IX

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ IX

ກອງ​ປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະໄໝທີ IX ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ທ່າລາດ ​ແຂວງ​ວຽງຈັນ ໃນລະຫວ່າງວັນ​ທີ ​27-30 ສິງຫາ 2019. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮອງສາດສະດາຈານ ປະລິນຍາເອກ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງເລຂາຄະນະປະຈຳພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ຄະນະກຳມະການສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ/ຮອງຫ້ອງການ, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ/ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າສູນ/ຮອງສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,

Read more: ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ IX

ກອງປະຊຸມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ,ຄ່າທຳນຽມ - ຄ່າບໍລິການ ສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ

ກອງປະຊຸມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ,ຄ່າທຳນຽມ - ຄ່າບໍລິການ ສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ

ກອງ​ປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່​ແຂວງ​ວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນ​ທີ ​13-15 ສິງຫາ 2019. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ໄຊສົມພູ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມກອງພາຍໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນສູນກາງ, ສະມາ​ຄົມ​ການ​ສຶກສາ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນປະຈຳພາກ/ແຂວງ, ຜູ້ອໍານວຍການ,ຜູ້ປະກອບການໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ແລະ

Read more: ກອງປະຊຸມຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າຮຽນ,ຄ່າທຳນຽມ - ຄ່າບໍລິການ ສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ