Fanpage

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາເອກະຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VIII

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາເອກະຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VIII

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງວັນທີ 12 ຫາ 16 ກຸມພາ (2) 2019 ທີ່ທ່າລາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ.ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະກຳມະການສະພາ ປະກອບມີ: ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫົວໜ້າກົມ/ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສປອ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ,

Read more: ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາເອກະຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VIII

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018

ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 06 ຫາ 10 ສິງຫາ 2018 ທີ່ ສະໂມສອນເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ I ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຮສ.ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ/ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ຫົວໜ້າສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນປະຈຳພາກ/ແຂວງ, ຜູ້ປະກອບການ/ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Read more: ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2018

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາເອກະຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VII ປະຈຳປີ 2018

ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາເອກະຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VII ປະຈຳປີ 2018

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ຫາ 20 ກໍລະກົດ (7) 2018 ທີ່ທ່າລາດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ.ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະທານສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະກຳມະການສະພາ ປະກອບມີ: ກົມສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຄະນະກຳມະທິການວັດທະນະທຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າກົມ/ຮອງກົມ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ, ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,

Read more: ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາເອກະຊົນ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ VII ປະຈຳປີ 2018