ລະບົບການຮຽນການຜ່ານ Application ຄັງປັນຍາລາວ(Khang Panya Lao)

Written by Super User. Posted in ເອກກະສານດ່ວນ

ສື່ການຮຽນ-ການສອນ

ຄັງປັນຍາລາວ(Khang Panya Lao)
unicef laosກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານແອັບພຼິເຄເຊີ້ນທີ່ຊື່ວ່າ: ຄັງປັນຍາລາວ(Khang Panya Lao) ຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 1 ຈົນເຖິງຊັ້ນມໍ 7 ແລະ ເດັກອາຍຸກ່ອນໄວຮຽນໂດຍສະ ເພາະເດັກທຸກຄົນສາມາດສືບຕໍ່ການ ຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ທີບ້ານ ດ້ວຍປຶ້ມຫຼັກສູດແບບຮຽນຜ່ານທາງລະບົບດີຈີຕອລ ທີ່ ນໍາໃຊ້ເກມ, ຄໍາຖາມສອບເສັງ ແລະ ແຫຼ່ງການຮຽນ ແບບຕ່າງປະເທດ.

ສາມາດເຂົ້້າໃຊ້ງານຜ່ານເວບໄຊ https://laos.learningpassport.unicef.org

ຫຼືດາວໂຫຼດໃຊ້ງານໃນໂລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດ ແລະ ອື່ນໆ https://bit.ly/3tGu3Q7

 

Print