ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15 ນຍ ສະບັບເລກທີ 421 ສສກ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021

Written by Super User. Posted in ເອກກະສານດ່ວນ

ແຈ້ງການສືບຕໍ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວໃນສະຖານການສຶກສາ ທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍ ເຖິງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2021 ສະບັບເລກທີ 1554/ຫກ

Loading...