ມະຫາວິທະຍາໄລ

Written by Super User. Posted in ສະຖານການສຶກສາ

ມະຫາວິທະຍາໄລມີທັງໝົດ 4 ແຫ່ງໄດ້ແກ່: 

  1. ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
  2. ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
  3. ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
  4. ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ
  5. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊູໂຈ ລາວ

Print