ໃນ​ວັນ​ທີ 09 ສິງ​ຫາ 2019 ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫາ​ນ​ການ​ສຶ​ກສາ​ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ຕ​າມ-ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຜູ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນຫຼັກ​ສູດ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງທີ່​ເອົາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເປັນ​ຖານ (SBM) ຂັ້ນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ສຶກ​ສາ​ຕອນ​ຕົ້ນ ແລະ ຕອນ​ປາຍ​ ທີ່​ ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການບ​ໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານຂອງ​ ທ່ານ ສຸ​ລິ​ຄຳ​ກອນ​ ສີ​ສຸລາດ ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ​ຜູ້ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ມີ ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ານ​ສຶກ​ສາ, ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ກົມ​ການ​ສາ​ມັນ, ກົມ​ກວດ​ກາ, ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ SESDP, ພະ​ແນກ​ບໍ​ລິ​ຫານ ສ​ພບ, ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ສ​ພບ, ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ ສ​ພບ, ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ​ສົມ​ບູນ​ຫາ​ດ​ຊາຍ​ຂາວ, ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ສົມ​ບູນ​ສາ​ລາ​ຄຳ​ທັງ​ໝົດ 28 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ.

ໂດຍອີງໃສ່ ການຝຶກອົບຮົມໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ່ອຍຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (SESDP) ຕາມຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຍາກ, ຊົນເຜົາ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ບັນລຸເປົ້າ, ການປະຕິຮູບຫຼັກສູດສາຍສາມັນຈາກລະບົບ 11ປີ ເປັນ 12ປີ ໃນໂຄງການ (SESDP) ແມ່ນປະກອບມີ 3 ອົງປະກອບຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຄື: ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ຈຸດ​ປະ​ສົງກ​ອງ​ປະ​ຊູມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ-ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກໍ່​ເພື່ອປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ, ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ສະ​ພາ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ຫານ​ໂຮງ​ຮຽນ ແລະ ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຜົນສະ​ພາບ​ຂອງ​ອາ​ຄານ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ ໃນ​ນີ້​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ເມີນ​ໄດ້​ມີ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຄື: ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຮງ​ຮຽນ 75 ທ່ານ ແລະ ເພື່ອ​ນຮ່ວມ​ງານ​ຈຳ​ນວນ 373 ທ່ານ ລວມ​ທັງ​ໝົດ 448 ທ່ານ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ໂດຍ​ທາງ​ພະ​ແນກວິ​ໄຈ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ສ​ພບ ໄດ້​ຄັດ​ເລືອກ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຄື: ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ແລະ ຄູ​ສອນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຈາກ 15 ແຂວງ 30 ເມ​ືອງ ແລະ 100 ໂຮງ​ຮຽນ ທີ່​ຜ່ານ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ປີ 2017.

                                                                                                                                       ຂ່າວ ແລະ ພາບ​ໂດຍ: ພອນ​ປະ​ດິດ