3ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫລຸບວຽກງານປະຈຳສົກປີ 2013-2014 ແລະ ຜ່ານແຜນພັດທະນາປະຈຳສົກປີ 2014-2015 ພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2015 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້້ນ 2 ອາຄານ ສພບ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ.ດຣ ກອງສີ ແສງມະນີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນພິທີມີ ທ່ານ ຄູນມີ ພົມມະນິມິດ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາພ້ອມດ້ວຍຄະນະ,

ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ທອງໝັ້ນ ສຸກແສງຈັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ບາງຕອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດ້ານວຽກງານວິຊາການໃນສົກປີ 2013-2014 ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຫລັກສູດເຝິກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ແລະ ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍ ການໂຮງຮຽນປະຖົມ, ສຳເລັດການເຝິກອົບ ຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງແຕ່ລະແຂວງທົ່ວປະເທດໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນອາຊີເພື່ອການພັດທະນາ (AIM)  ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,

 ຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ຄະນະພະແນກແຕ່ລະກົມ ແລະ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານ 3 ສ້າງ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມພາກກາງທີ່ ເມືອງວັງວຽງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມພາກໃຕ້ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່່ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການຊີເມວຣີແທັກ (SEAMEO RETRAC) ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຂອງ ສພບ.

           ສຳລັບວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກໍ່ໄດ້ສະເລັດການປັບປຸງເຄື່ອງມືການລົງປະເມີນຂັ້ັ້ນໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ແລະ ສຳເລັດການລົງປະເມີນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິຫານ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄດ້ຈັດພິມປື້ມບົດສະຫຼຸບລາຍງານການປະເມີນຜົນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິຫານການສຶກສາໃນປີ 2012-2013.  ແລະ ສຳເລັດການສ້າງເວບໄຊຂອງສະຖາບັນ.

           ສຳລັບການຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການສ້າງຫຼັກສູດທີ່ປະເທດໄທ ຈຳນວນ 15 ຄົນ, ສົ່ງພະນັກງານໄປຍົກລະດັບປະລິນຍາໂທທີ່ປະເທດໄທ 2 ຄົນ, ສົ່ງພະນັກງານໄປຝຶກອົບຮົມດ້ານການວາງແຜນທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ 2 ຄົນ, ສົ່ງພະນັກງານໄປບຳລຸງດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ການບໍລິຫານ ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ສພບ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໂດຍເນັ້ນໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກ ໂດຍການຮ່ວມກັບອົງການຮ່ວມມືຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ໂຄງການ (CIED II), ໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງການຢູນິເຊຟ ແລະ IIEP ໃນການສ້າງຄູຝຶກໂດຍການຮຽນທາງໄກ ໃນຫົວຂໍ້ ການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ,ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວມານັ້ນຍັງມີດ້ານດີ ແລະ ດ້ານອ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ. ໃນນັ້ນ, ດ້ານດີແມ່ນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຈາກຄະນະນຳກະຊວງ ສສກ ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ສພບ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ. ສ່ວນດ້ານອ່ອນແມ່ນຍ້ອນເປັນສະຖາບັນຕັ້ງໃໝ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ມີບົດຮຽນຍັງບໍ່ຫລາຍ, ງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ທັງຊັກຊ້າຍ້ອນສະພາບດ້ານການເງິນຂອງປະເທດສົ່ງຜົນໃຫ້ບາງວຽກງານບໍ່ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ.

        ໃນພິທີອັນມີຄວາມຄວາມສຳຄັນໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ປະເພດ I ຂັ້ນກະຊວງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ,ມອບໃບຍ້ອງຍໍສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ມອບໃບຍ້ອງຍໍປະເພດ II ຂັ້ນສະຖາບັນ ຈຳນວນ 21 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໃຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານປະຈຳສົກປີ 2013-2014.