ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ພະຈິກ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ຮ່ວມກັບສູນ SEAMEO RETRAC ສສ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານໃນຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ​ໂດຍການ​ເປ​ັນ​ປະທານ​ຂອງ ທ່ານ ຄູນ​ມີ ພົມ​ມະ​ນິມິດ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດທະນາ​ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ​ເປັນ​ປະທານ​ຮ່ວມ​​ໂດຍ​ ທ່ານ ນາງ ​ໂຮ​ຕັ່ງມີ​ເຟືອງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ SEAMEO RETRAC ສສ ຫວຽດນາມ.​ການຈັດການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາຈຳນວນ 41 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ​ໃນ​ການ​ຈັດກອງປະຊຸມໃນ​ຄັ້ງນີ້ເພື່ອ​ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມສາມາດ​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ຂ​ອງສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດທະນາການ​ບໍລິຫານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຂະ​ແໜງການ​ສຶກສາອ້ອມຂ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກດ້ານ​ພາວະ​ຜູ້ນຳ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານການສຶກສາຫົວຂໍ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ນຳມາຝຶກອົບຮົມມີດັ່ງນີ້:

1. ພາວະ​ຜູ້ນຳການສຶກສາ​ໃ​ນສະຕະວັດ​ທີ 21 (Educational Leadership in the 21th Century and Globalization)
2
. ການປະເມີນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ (Student Learning Assessment)

3. ການນຳໃຊ້ ICT

ໃນການຮຽນການສອນ(ICT in Teaching and Learning)

4. ການຄົ້ນຄິດແບບມີເຫດມີຜົນໃນການສອນ (Critical Thinking).

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີບັນຍາການຟົດຟື້ນ ໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຍົກເອົາບັນຫາຕົວຈິງມາສົນທະນາເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂນຳກັນລະຫວ່າງຄູຝຶກ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ວັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນກັນເຫັນວ່ານັກສຳມະນາກອນແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນບົດຮຽນທີ່ທາງວິທະຍາກອນໄດ້ນຳມາສິດສອນ ແລະ ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການຝຶກອ​ົບຮົມ ​ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທຸກຂັ້ນ.