ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ສພບ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສານີ້ ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າ “ໂຮງ​ຮຽນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກ​ສາ” ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ປີ 1980 ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຊົ່ວ​ຄວາມ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ ແລະ ລະ​ບອບ​ວິ​ທີ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶ​ກ​ສາ​ທິ​ການ, ກິ​ລາ ແລະ ທຳ​ມະ​ການ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 1393/ຫກ ລົງ​ວັນ​ທີ 23 ມິ​ຖຸ​ນາ 1980. ໂຮງ​ຮຽນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສິ​ດ​ສອນ​ວິ​ຊາ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ມາ​ຮອດປີ 1998 ຈຶ່ງ​ຖືກ​ຍຸບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ທາງ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ງົບ​ປະ​ມານ.

ຈາກ​ນັ້ນ​ມາ​ການຝຶ​ກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ໄດ້​ຈັດ​ແບບ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຕາມ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງ​ໆ​ເຊັ່ນ: ໂຄງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສ​ຶກ​ສາ​ໄລ​ຍະ I ແລະ II (EQUIP I & II), ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໄລ​ຍະ I ແລະ II (EDP I & II), ໂຄງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ເດ​ັກ​ຍິງ(BEGP), ໂຄງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ສຶກ​ສາຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ລາວ-ຝ​ຣັ່ງ (PESL), ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ (BESDP), ໂຄງ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີ​ວະ​ສຶກ​ສາ​ລາ​ວ-ເຍຍ​ລະ​ມັນ (GTZ), ໂຄງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ຢູ່​ພາກ​ເໜ​ືອ​ລາວ-ປະ​ຊ​າ​ຄົມ​ເອີ​ຣົບ (EUBENC) ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍ​ໂຄງ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄູ​ຝຶກ, ສ້າງຫຼັດ​ສູດ ແລະ ຈັດ​ການ​ຝ​ືກອ​ົບ​ຮົມ​ດ້ວຍ​ຄູ​ຝຶກ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ເອງ.

ມາ​ຮອດ​ປີ 2006 ໂຄງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ຮ່ວມ​ມືກ​ັບ​ຝ​ຣັ່ງ (PESL) ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂຶ້ນ 4 ແຫ່ງ​ຄື: ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົ​ມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່ ຄະ​ນະ​ສຶກ​ສາ​ສາດ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່ ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ, ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້ບ​ໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ປ​າກ​ເຊ ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 3791/ສ​ສ.ຈ​ຕ06 ລົງ​ວັນ​ທີ 1 ທັນ​ວາ 2006. ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຝ​ຣັ່ງ​ກໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ດ້ານ​ທຶນ​ຮອນ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາ​ດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອາ​ຄານ​ຂອງ​ສູນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ ແລະ ໝັ້ນ​ຄົງ​ຖາ​ວອນ​ໄດ້.

ໃນ​ປີ 2009 ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶ​ກ​ສາ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄືນ​ໃໝ່​ອີກ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສູນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່​ທີ່​ເມືອງວັງ​ວຽງ ແຂວງວຽງ​ຈັນ ທັງ​ເປັນ​ສູນ​ແມ່ ຊຶ່ງ​ມີ​ເຄື່ອ​ຂ່າຍ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູຫຼວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ປາກ​ເຊ ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 2749/ສ​ສ.ຈ​ຕ/09 ລົງ​ວັ​ນ​ທີ 08 ກັນ​ຍາ 2009. ໃນ​ໄລ​ຍ​ະ 1 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ; ສູນ​ນີ້​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ດັບ​ແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງ​ຮຽນ​ໄດ້​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ.

ຄ​ຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການກໍ່​ສ້າງ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແລ້ວ, ພວ​ກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄດ​້​ສົ່ງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ ໄປ​ກໍ່​ສ້າງໄລ​ຍະ​ຍາວ​ຢູ່​ບັນ​ກາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ມິດ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງ ຕາມ​ທຶນ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕື່ມ​ອີກ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຮ​ູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາ​ດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກ​ສາຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫ​ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຄູ​ຝຶກ​ແລ້ວ ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄວ່າ​ຮຽບ​ຮຽງ​ງ, ຮິບ​ໂຮມ, ພັດ​ທະ​ນາຫຼັກ​ສູດ, ຄູ່​ມື​ການ​ຈັດ​ຝຶ​ກອ​ົບ​ຮົມ, ເອ​ກະ​ສານ​ການ​ຝຶ​ກອ​ົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລ​ິ​ຫານ-ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນຫຼາຍໆ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ແລະ ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ. ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ ການ​ຝຶ​ກອ​ົ​ບ​ຮົມ​ຕາມ​ໂຄງ​ການ ແລະ ການ​ສົ່ງ​ໄປ​ສ້າງ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຂາດ​ຄວາມ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ, ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ທັງ​ບໍ່​ຍືນ​ຍົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາບໍ່​ໄປ​ລວງ​ດຽວ​ກັນ.

ມາ​ເຖິງ​ປີ 2011 ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ໂດຍ​ອອກ​ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 282/ນຍ ລົງ​ວັນ​ທີ 07 ກັນ​ຍາ 2011 ແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ສຶກ​ສາກໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ເປັນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ.