ບໍ​ລິ​ການ​ເຊົ່າ​ຫ້ອງ​ຕ່າງໆ
m11   

ທາງສູນ ICT ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິຫານເຊົ່ຫ້ອງໃຫ້ແກ່ບັນດາສຳນັກງານ, ຫ້ອງການຕ່າງໆທີ່ສົນໃຈຢາກເຊົ່າຫ້ອງໃນການຝຶກອົບຮົມຫຼືຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ທາງສູນຂອງພວກເຮົາມີຫ້ອງປະຊູມ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງ Lab ຕ່າງໆທີ່ມີສະຖານທີ່ກ້ວາງຂ້ວາງ, ສະອາດງາມຕາພ້ອມທັງເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝເຊິ່ລາຍລະອຽດຫ້ອງຕ່າງໆມີດັ່ງນີ້:

ອ່ານ​ຕໍ່