{

{

ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຄູ​ສອນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເກົາຫຼີ່

{
{

{

{

k2


{

{

TAP ວ​ັນ​ທີ 21 ທັນ​ວາ 2015 ທີ່​ຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ເກົາຫຼີ່​ໄດ້​ມາ​ຈັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຄູ​ອາ​ຈານ​ໃນ​ປ​ະ​ເທດ​ລາວ​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້: ICT Training Progam for lao Teachers in Lao PDR ເຊິ່ງ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ສູນ ICT ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ໃນ​ເວ​ລາ 14:00 ໂມງ ໂດຍ​ມີ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ເປັນ​ປະ​ທານ ແລະ ຕ່າງ​ໜ້າ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເກົ່າຫຼີ່ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ພິ​ທີ ພ້ອມດ​ວ້ຍ ​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຈຳ​ນວນ 25 ຄົນ. ເນື້ອ​ໃນຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຄ​ັ້ງ​ນີ້​ກໍ່​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ-ອາ​ຈານ ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ່​ການ​ລົງ​ Windows ຄ​ອມ​ພິວ​ເຕ​ີ, ການ​ແປງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ ອື່ນໆ.

{


 korea  k3