IOS ເປີດ​ໃຫ້​ໃຊ້ Firefox ແລ້ວ

firefox

 

 

 

 

 

 

    ໃຜທີ່ເຄີຍໃຊ້ web browser ເຊັ່ນ: firefox ເປັນປະຈຳ ມີຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ios ຢ່າງ iphone, iphon touch ແລະ ipad ເມືອທາງ Mozilla ປ່ອຍ apps firefox ໃນ ios ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເປີດພຽງແຕ່ທົດສອບກັບບາງປະເທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕອນນີ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກສາມາດ download apps firefox ໃນ ios ໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງ app store ໂຫຼດຟຣີ.

  • ຄຸນສົມບັດເດັ່ນຂອງ firefox ໃນ ios ຄື:

-      ສາມາດ Sync Bookmark, ປະຫວັດການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ ຕະຫລອດຈົນ password Manager ໃນການຈຳ password ທີ່ຫາກທ່ານເຄີຍໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີມາ ໃນມືຖື ຫຼື tablet ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ທັ້ງຄອມ ios ແລະ Android ເລີຍ ແຕ່ທັ້ງນີ້ຕ້ອງ sign in ດ້ວຍບັນຊີ firefox

-      Intelligent search ເປັນລະບົບເດົາຄຳຄົ້ນຫາອັດສະລິຍະ ສາມາດເລືອກຜະລິດຕະພັນຈາກການ search ຢູ່ເທິ່ງເວັບໄຊ ເຊັ່ນ: Wikipedia, google, yahoo, twitter, bing ໄດ້

-      ທ່ອງເວັບໄຊແບບສ່ວນຕົວ ໄຮ້ຕົວຕົນ.