IOS ເປີດ​ໃຫ້​ໃຊ້ Firefox ແລ້ວ

 ff

ໃຜທີ່ເຄີຍໃຊ້ web browser ເຊັ່ນ: firefox ເປັນປະຈຳ ມີຂ່າວດີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ios ຢ່າງ iphone, iphon touch ແລະ ipad ເມືອທາງ Mozilla ປ່ອຍ apps firefox ໃນ ios ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ເປີດ

 

 

 

ອ່ານ​ຕໍ່