Smart Slider 3

previous arrow
next arrow
Slider

Facebook

Untitled 1

ຄົ້ນຫາ

ແຈ້ງການ

52c22564 3c20 4754 bba4 35edda6bb3d2

ຂໍ້ຕົກລົງ

47105237 2286538864892648 7002705895637385216 n

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

139635
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດແລ້ວນີ້
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວນີ້
ທັງໝົດ
131
36
215
138811
1370
2873
139635

Your IP: 3.238.250.105
2021-04-20 16:28

ຄວາມຮູ້

ຂໍ້ມູນບໍລິຫານ

         ຜູ້ອຳນວຍການສູນ

DSC 0006

 

 ທ່ານ ສົມພອນ ວິໄລຈິດ

 

 

 

1.     ຊີ້ນຳວຽກງານຮອບດ້ານຂອງສູນໄອທີ (ແນວຄິດການເມຶອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິຊາກຳນ ກໍານົດທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆ.

2.     ຊີ້ນຳ ນຳພາຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການພັດທະນາສືກສາ ແລະ ກິລາ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງສູນໄອຊີທີ, ພະແນກສຶກທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

3.     ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະກິລາ ພາຍໃນສູນໄອຊີທີຂັ້ນແຂວງ.

4.     ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວາງແຜນການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິແຜນການ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານພາຍໃນສູນໄອຊີທີ.

5.     ຊີ້ນຳໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ໜ່ວຍງານຂຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ ແລະບຳລຸງຮັກສາ.

6.     ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງທ່ານຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

ຮັກສາການຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ 

DSC 0009

 

 ທ່ານ ຄຳອ່ອນ ເພັງສາຄອນ

 

 

 

1. ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການສູນໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ວຽກງານຮອບດ້ານສູນ.

2.ຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ ICT ທັງໝົດຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

3. ອອກແບບການພັດທະນາ, ການຕິດຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບ ICT ທັງໝົດຂອງສູນໄອຊີທີ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກກ່ຽວກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະການສື່ສານການສືກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ.

5. ປະຕິບັດທິດຊີ້ນໍາຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ການສືກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ເພຶ່ອຜັນຂະຫຍາຍລະບົບເຄື່ອຂ່າຍສໍາລັບວຽກງານການສື່ສານ ແລະ ກິລາໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ໄວ ແລະ ທັນການລະຫວ່າງເມືອງກັບແຂວງບໍ່ວ່າປະລິມານກໍ່ຄືຄຸນນະພາບ

6. ເປັນໃຈກາງປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງສືກສາ, ລາຍງານຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການນຳສົ່ງຂໍ້ມູນການສືກສາຂັ້ນແຂວງຕໍ່ກະຊວງສືກສາໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນການ

7. ຂື້ນແຜນບໍາລຸງ, ຝືກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນກ່ຽວກັບວຽກງານໄອທີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູ, ພະນັກງານຫ້ອງການສືກສາເມືອງເພື່ອສະດວກໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງໄອທີເຂົ້າໃນວຽກງານສືກສາໃຫ້ໄດ້ດີ.

8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ,ປະເມີນ,ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານສ່ອງແສງປະຈຳອາທິດ, ປະຈໍາວັນ, ປະຈໍາ 3ເດືອນ 6ເດືອນ ແລະປະຈໍາປີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແລະ ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີສູນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ

9.  ອອກແບບຕາຕະລາງຮຽນສອນຮ່ວມກັບ ມສ ສະຫວັນ, ສັນຫາຄູສອນແຕ່ລະວິຊາ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ,ປະເມີນຄູສອນ ແລະຜົນງານເພື່ອຍ້ອງຍໍຜູ້ດີເດັ່ນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ພະນັກງານ;

10. ກະກຽມເປິດກອງປະຊູມຮ່ວມກັບຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽຕາມແຜນຂອງສູນ, ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ, ສະຫຼຸບແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ

11.ຊີ້ນໍາໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການສືກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ໜ່ວຍງານພັດທະນາ ແລະຄຸ້ມຄອງການຮຽນ ການສອນແບບເອເລັກໂຕຮນິກ.

12.ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ

                               ໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ

 ນາງ ພອນແກ້ວ ສຸລີກອນ

 DSC 0003

  ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ:  
  ລະດັບການສຶກສາ: ມ
  ວິຊາສະເພາະ:       ປະລິນຍາຕີ
  ສາຍ:                ຄູພາສາອັງກິດ
  ເບີໂທ: 020 
  Email: 

 

       ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.

  ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການສູນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ຊີ້ນໍາ​-ນຳພາຮອບດ້ານ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະ​ບົດບາດ ​ແລະ ໜ້າທີ່​ຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານ.
2) ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​​ ​ແລະ​ເປັນ​ໃຈກາງໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ໃນ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ ທຸກໆພາກສ່ວນ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບໍລິການ​ວຽກງານ​ຂອງ​ສູນ.
3) ເປັນ​ຫົວໜ້າກອງ​ເລຂາ ແລະ ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມທຸກວຽກຂອງສູນ.
4) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ, ການ​ເງິນວຽກງານ​ສະຖິຕິ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານທັງໝົດ;​ ເປັນ​ກອງ​ເລຂາ​ໃນ​ການຄົ້ນຄ້ວານະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ; ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງ ​ແລະ ​ສັງ​ລວມແຜນງົບປະມານ​ປະຈຳ​ປີ; ສະຫລຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳພາກ ແລະປະຈຳປີຂອງສູນ.
5) ຕິດຕາມ, ກວດກາ ​ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່​ຂອງພະນັກງານພາຍໃນໜ່ວຍງານ.
6) ຕິດຕາມການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານ​ຂອງ​ແຕ່ລະໜ່ວຍງານ.
7) ຮັບຜິດຊອບຄັງເງິນລວມຂອງສູນ
8) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ​ສູນ

             ນາງ ອີນຄຳ ບຸດທະສອນ

       DSC 0005

                            

  ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ: 
  ລະດັບການສຶກສາ ມ6
  ວິຊາສະເພາະ:      
  ເບີໂທ: 
  Email: 

 

     ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
1) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໃນການຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ​ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງ​ອາຄານ​ສະຖານ​ທີ່.
2) ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສູນ.
3) ຮັບຜິດຊອບວຽກງານວຽກງານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ວຽກງານເລຂານຸການ, ວຽກງານພິທີການ, ວຽກງານປະ ດັບປະດາ ແລະ ຂ່າວສານ, ວຽກງານງົບປະມານ, ບັນຊີ, ການຈັດຊື້ ສະໜອງອຸປະກອນ.
4) ຮັບຜິດຊອບເກັບກຳບັນຊີລາຍການອຸປະກອນຕ່າງໆໃນສູນ ໂດຍໃຫ້ມີບັນຊີລວມ ແລະບັນຊີແຍກປະເພດເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ ໄອທີ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນເຟີນີເຈີ ແລະອື່ນໆ
5) ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງອາຄານ​ສະຖານ​ທີ່: ຕິດຕາມການ​ທຳລາຍ​ມ້າງ​ເພ, ງັດ​ແງະ, ກວດ​ສອບລະບົບ​ໄຟຟ້າ, ລະບົບ​ນ້ຳປະປາ, ລະບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ອັກຄີ​ໄພ​ຕ່າງໆຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ;
6) ກະກຽມບໍລິການຫ້ອງປະຊູມ ​ແລະ ອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຈັດກອງ​ປະຊຸມ, ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ການ​ຮຽນ-ການສອນ.
7) ບໍລິຫານຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ບໍລິການການນຳໃຊ້ລະບົບ​ກະ​ແຈ​ສຳລັບ​ທຸກໆຫ້ອງ.
8) ຊ່ວຍຈັດສົ່ງເອກະສານທາງລັດຖະການ​ໄປບ່ອນ​ຕ່າງໆ.
9) ຂຶ້ນແຜນຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ອະນາໄມລວມ; ເປັນເຈົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກແຮງງານລວມຂຶ້ນແຜນອະນາໄມແຕ່ລະອາທິດໃຫ້ນັກຮຽນຫ້ອງ E-learning ໃນສູນ(ສົ່ງໃຫ້ຄູປະຈຳຫ້ອງກ່ອນທຸກໆວັນພຸດ)
10) ສະຫຼຸບສະພາບການ​​ເງິນ ( ລາຍ​ຮັບ - ລາຍ​ຈ່າຍ )ຂອງ​ສູນ​ລາຍ​ງານ​ຕໍ່​ພະນັກງານ​ໃນ​ສູນ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ ບໍລິຫານ​ເປັນ​ປົກ ກະຕິ ​ 3 ​ເດືອນ ຕໍ່ຄັ້ງ.
11) ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍ​ການສູນ.