ການແຂງຂັນກິລາກະຕໍ້ຫວາຍ

Category: ຂ່າວກິລາ
Published: Monday, 10 December 2018 07:15
Written by Super User
Hits: 314

                          ການແຂງຂັນກິລາກະຕໍ້ຫວາຍ

47463185 309795573199172 923151800926732288 n

 

     ການສ້າງຂະບວນການເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2018 ຄົບຮອບ 43 ປີ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມ
ສ້າງຂະບວນການແຕ່ວັນທີ່ 5-6 ທັນວາ 2018 ເຊີ່ງການແຂ່ງຂັນແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື່:

-      ໄລຍະທີ່ 1 ວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ແມ່ນໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ ເພື່ອພົບປະສ້າງສັນລະຫ່ວາງ ການນໍາ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ອາດີດການນຳ ການນໍາເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາເທດສະບານແຂວງ ເພື່ອສະເຫຼີ່ມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2018. ເຊີ່ງຈຳນວນນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ./ ຍີງ 0

-      ໄລຍະທີ 2 ວັນທີ 6 ທັນວາ 2018 ແມ່ນໄດ້ຈັດການແຂ່ງກິລາ 3 ປະເພດຄື:  ກິລາ ເປຕັງ ປະສົມຍີງ-ຊາຍ,

ກິລາຕິດອກປີກໄກ່ ແລະ ກິລາກະຕໍ້ຫວາຍ ເຊີ່ງມີນັກກິລາຈາກບັນດາພະແໜງການ, ສຸນ ແລະ ໂຮງຮຽນອ້ອມຂ້າງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງນີ້:

  1. ກິລາຕີດອກປີກໄກ່ປະກອບມີ 8 ທີມ.
  2. ກິລາເປຕັງປະສົມຍີງ-ຊາຍປະກອບມີ 14 ທີມ.
  3. ກິລາກະຕໍ້ຫວາຍປະກອບມີ 5 ທີມ

-      ລວມນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດແມ່ນ 84 ທ່ານ; ຍີງ 5 ທ່ານ.

  1. ຜົນການແຂ່ງຂັນ.
  2. ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາເປຕັງ( ໄລຍະທີ່ 1 ຂອງວັນທີ 5 ທັນວາ 2018 ມີດັ່ງນີ້:

-      ອັນດັບທີ່ 1 ໂຄງການພັດທະນາເທດສະບານ 1.

-      ອັນດັບທີ່ 2 ອາດີດການນໍາເມືອງບຸນເໜືອ 2.

-      ອັນດັບທີ່ 3 ຄະນະນໍາພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 2 .

  1. ຜົນການແຂ່ງຂັນກິລາ 3 ປະເພດ (​ ໄລບະທີ 2 ) ຂອງວັນທີ 6 ທັນວາ 2018 ມີດັ່ງນີ້:
    1. ປະເພດກິລາດອກປີກໄກ່ ຊາຍ

-      ອັນດັບທີ່ 1 ໂຮງຮຽນເຕັກນີກ ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງ.

-      ອັນດັບທີ່ 2 ຂະແໜງພະລະ-ສີລະປະສຶກສາ.

-      ອັນດັບທີ່ 3 ມສ ສາມັນ ກີນນອນຊົນເຜົ່າ.

  1. ປະເພດກິລາກະຕໍ້ຫວາຍ ຊາຍ.

-      ອັນດັບທີ່ 1 ສຸນໄອຊິທີ.

-      ອັນດັບທີ່ 2 ສຸນນິເທດ.

-      ອັນດັບທີ່ 3 ຂະແໜງກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ.

  1. ປະເພດກິລາເປຕັງປະສົມ ຍີງ-ຊາຍ.

-      ອັນດັບທີ່ 1 ສຸນໄອຊີທີ

-      ອັນດັບທີ່ 2 ຂະແໜງກວດກາ ປະເມີນຜົນ

-      ອັນດັບທີ່ 3ຂະແໜງອະຊິວະ ສຶກສາ

ຕໍ່ໄປຂໍຮຽນເຊີ່ນທ່ານ ສານວັນໄຊ ແສງມະນີ ກຳມະການພັກແຂວງ ສະມາຊີກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫົວ

ໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂື້ນມອບລາງວັນປະເພດຕ່າງໆ ຂໍຮຽນເຊີນ..........                   

          ວາລະການມອບຂັນລາງວັນໃກ້ຈະສີ້ນສຸດແລັວ ຂໍສະແດງຄວາມຮຸ້ບູນຄຸນມາຍັງທ່ານ ສານວັນໄຊ ແສງມະນີ ກຳມະການພັກແຂວງ ສະມາຊີກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂໍໃຫ້ທ່ານ ມີສຸຂະພາບ ພາລານາໄມແຂງແຮງ, ມີຄວາມຜາສຸກສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວ.

              ຂໍຂອບໃຈ.

ຂ່າວໂດຍ: ອຈ ບຸນເກີດ ໃຈຕະວັນ