ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກສະໄໝທີ X

mati7

    ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019 ທີ່່ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ
ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ “ມະຕິກອງປະ
ຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກສະ
ໄໝທີ X
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ສຸນໄອຊີທີ ໂດຍໃຫ້ກຽດ
ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ສະຫາຍ ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ດາວ
ສະຫວັນ ຄະນະພັກກະຊວງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ກ່າວ
ເປີດພິທີ, ໂດຍມີພະນັກງານສູນໄອຊີທີ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ19 ສະຫາຍ ໃນນັ້ນເປັນ ຍິງ 4 ສະຫາຍ.

ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນເຜີຍແຜ່ມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ
ຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໂດຍສະເພາະເພີ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ສຳຄັນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ຍົກບັນຫາພ້ອມ
ທັງທິດທາງໃນການແກ້ໄຂ. ການເຜີຍແຜ່ໂດຍອີງຕາມມະຕິສໍາຄັນ 2 ສະບັບ. 

  • ສະບັບທີ I ມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນຳພາແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ສ້າງຄວາມ
    ເຂັ້ມແຂງຂອງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ.
  • ສະບັບທີ II ແມ່ນເຜີຍແຜ່ມະຕິວ່າດ້ວການປັບປຸງຮາກຖານການເມືອງຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໃຫ້ເຂັ້ມ
    ແຂງແລະ ໜັກແໜ້ນ.


mati

ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ແລ້ວ ໄດ້ມີການເປີດກວ້າງໃຫ້ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະກອນສູນໄອຊີທີ ຄົ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍບັນຫາ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຂອງສາມາຊິພັກ ແລະ ພະນັກງານລັດ
ຖະກອນພາຍໃນສູນໄອຊີທີ ສາມາດສະຫຼູບຂໍ້ສະເໜີໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • ສຳລັບງົບປະມານປະຈຳປີສະເໜີໃຫ້ທາງກະຊວງເພີ້ມໃຫ້ສູນໄອຊີທີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການບໍາ
    ລຸງຮັກສາ;
  • ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນໄອຊີທີ ໃຫ້ຍົກຖານະຂື້ນທຽບເທົ່າກັບກົມ;

ການລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຢູ່ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ກຸ່ມໂຮງຮຽນສະເໜີໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການມີເອກະສານ
ລາຍລະອຽດທາງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ຄູ່ມືແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ.