ຝຶກອົບຮົມການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງແລະບໍລິຫານຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

pic3ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ(ສູນໄອຊີທີ) ໜ່ວຍງານພັດທະນາລະບົບການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຼນິກໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຝຶກ ອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບພະນັກງານວິຊາການຂັ້ນແຂວງ ໃນການປ້ອນ
ຂໍ້ມູນ ເຂົ້້າໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຂໍ້ມູນ ພື້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນດ້ວຍ
ລະບົບ software Sokrates ພາຍໃຕ້ໂຄງການປັບປຸງ ລະບົບການຮຽນ-ການ
ສອນແບບເອເລັກໂຕຼນິກ  “Improvement of laos E-Learning System
Project” ລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ທັນວາ 2018 ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ພູເຂົາກ້າ ສັກລໍຄໍາ ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ, ແລະ ທ່ານ ບຸນທະວີ ໂສພາ ຜູ້ອໍານວຍການສູນໄອຊີທີແຂວງໄຊຍະບູລີ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີສໍາມະນາກອນຈາກສູນ
ໄອຊີທີ 17 ແຂວງທົ່ວປະເທດເຂົ້້າຮ່ວມ.

pic

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ: ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮູ້ວີທີການປ້ອນຂໍ້ມູນ ນັກຮຽນ ອາຈານ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານໃນການປ້ອນ ແກ້ໄຂ ບັນຫາພາຍໃນ ລະບົບໄດ້

pic2

ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລະບົບ ICTສຳລັບ
ການຄຸ້ມ ຄອງລະບົບການສຶກສາແບບເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ຂັ້ນແຂວງສາມາດ ເອົາໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໃນຂະແໜງການສຶກສາ.