ກອງປະຊຸມ SDG ຄັ້ງວັນທີ 28-29 ມີຖຸນາ(6) 2016

    ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພະນັກງານການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວຂອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜົນກະທົບ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ.

    ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີຂຶ້ນເມື່ອຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2016 ຜ່ານມາ ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ (ສູນ ICTC ຫຼັກ 5) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ນາງ ຮວງເວ່ກາວ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊບ ປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມາກິ ກາສຶໂນະຮາຢາຊິ ກະວະ ຫົວໜ້າພະແນກການສຶກສາຮຽນຮ່ວມທີ່ມີຄຸນະພາບ ຢູເນສໂກ ປະຈຳບາງກອກ ປະເທດໄທ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊ່ວຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ອະທິການບໍດີ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນ, ສະຖາບັນ ຕະຫຼອດຮອດຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
   ການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ ຮອດປີ 2030 (ເປົ້າໝາຍທີ 4) ແລະ ຂອບການປະຕິບັດງານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການແນະນຳ, ປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ຕ້ອງການ, ເພື່ອປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບການມີຂໍ້ມູນຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ຄົ້ນຫາຕົວຊີ້ບອກທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມດ້ວຍການວິເຄາະທີ່ລະ ອຽດກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈຳແນກໃຫ້ເຫັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄຸນະພາບການສຶກສາຕາມທັດສະນະກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດ ຊີວິດ ແລະ ກຳນົດບຸລິມະສິດລະດັບຊາດສຳລັບການວັດແທກຄາດໝາຍຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄະນະປະສານງານລະ ດັບຊາດ, ການຮ່ວມມື, ການຕິດຕາມກວດກາກົນໄກຕ່າງໆ, ສ້າງກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຂອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາ 2030 ໃນລະດັບຊາດ.
   ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມ ສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພື່ອເປັນໝາກຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ນຳເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິ ຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2016 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນານີ້, ພ້ອມທັງໄດ້ເປີດໂອກາດສ້າງຄວາມ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສຳລັບ ຂະແໜງການສຶກສາຮອດປີ 2030 ໃນລະດັບສາກົນ, ລະ ດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ 10 ຂະແໜງການໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະ ກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອແນ່ໃສເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
    ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈະດຳເນີນໄປວັນເວລາ 2 ມື້ ແຕ່ວັນທີ 28-29 ມິຖຸນາ 2016, ໂດຍຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຟັງການ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍທີ 4 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານສາກົນ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສຶກສາຮອດປີ 2030 ໃນເອເຊຍ-ແປຊິຟິກ, ການຕິດຕາມການສຶກສາຮອດປີ 2030 (ຕົວຊີ້ບອກ), ການພົວພັນລະຫວ່າງເປົ້າໝາຍ SDG 4 ແລະ ເປົ້າໝາຍ SDG (ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECS) ເປັນ ພື້ນຖານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທັງໝົດ), ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ແຜນ ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020), ຂໍ້ມູນທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ສ່ວນທີ່ຍັງຂາດ, ບົດບາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງສຳລັບຂະແໜງການສຶກສາ 2030 ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າໃນການນຳເອົາການສຶກສາຮອດປີ 2030 ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8.