Page Facebook

ການສະກັດກັ້ນການປອມແປງປະກາສະນິຍະບັດ, ຢັ້ງຢືນການຮຽນ

1 ກ່ອນຈະຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຕ້ອງເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາປະກາສະນິຍະບັດ, ​ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ອອກປະກາສະນິຍະບັດ;

2 ກ່ອນຈະຮັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ ເຂົ້າຮຽນສະຖາບັນການສຶກສາທຸກຊັ້ນທຸກສາຍທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາປະກາສະນິຍະບັດ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກປະກາສະນິຍະບັດ;

3 ໃຫ້ກົມວິຊາການ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນທີ່ຄຸ້ມຄອງການອອກປະກາສະນິຍະບັດ,ຕ້ອງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ເວັບໄຊ ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ນັກຮຽນທີ່​ເຂົ້າ​ຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນ ພ້ອມ​ທັງຕ້ອງມີປື້ມຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

065250
ມື້ນີ້
ມື້ວານ
ພາຍໃນອາທິດ
ອາທິດຜ່ານມາ
ພາຍໃນເດືອນ
ເດືອນຜ່ານມາ
ທັງໝົດ
51
73
322
64717
162
1411
65250

Your IP: 54.165.57.161
2021-12-03 17:04

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ