3 ອົງການຈັດຕັ້ງ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຄົ້ນຫາ

Social Media

ຈົດໝາຍຂ່າວ

Publication1

ສະຖິຕິເຂົ້າຊົມ

325464
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
94
504
323870
984
5227
325464

Your IP: 44.200.82.149
2023-06-06 22:18
   ຂໍ້ຕົກລົງ
 ເລກທີ ລົງວັນທີ  ຊື່ຂໍ້ຕົກລົງ ດາວໂຫຼດ
4214/ສສກ 23 ສິງຫາ 2019 ວ່າດ້ວຍປະກາສະນີຍະບັດການສຶກສາຊັ້ນສູງ ດາວໂຫຼດ
3085/ສສກ 05 ກໍລະກົດ 2019 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ດາວໂຫຼດ
1661/ສສກ 27 ເມສາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ດາວໂຫຼດ
8643/ສສກ 25 ທັນວາ 2017 ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ດາວໂຫຼດ
4278/ສສກ 30 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການສະພາການສຶກສາຊັ້ນສູງ ດາວໂຫຼດ
 913/ສສກ.ຈຕ 26 ມິນາ 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ດາວໂຫຼດ
4124/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ  ດາວໂຫຼດ
4132/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ດາວໂຫຼດ
4130/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງແຫ່ງຊາດ ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ ດາວໂຫຼດ
4131/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງແຫ່ງຊາດ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ດາວໂຫຼດ
4128/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບປະລິນຍາໂທ
ດາວໂຫຼດ
4127/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບປະລິນຍາເອກ
ດາວໂຫຼດ
4125/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລົງເລິກຂະແໜງວິຊາ ດາວໂຫຼດ
4129/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບຊ່ຽວຊານຂັ້ນ I ດາວໂຫຼດ
4126/ສສ.ຊສ/11 03 ພະຈິກ 2011 ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ລະດັບຊ່ຽວຊານຂັ້ນ II ດາວໂຫຼດ