ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ ກົມສາມັນສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

☎ ໂທ 1520 ສາຍດ່ວນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ          ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ຂອງຄູລາວ:   ຊື່ສັດບໍລິສຸດ ,  ຮັກອາຊີບ ,  ຮັກແພງຜູ້ຮຽນ ,  ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າ ,  ພັດທະນາຕົນເອງ              5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ : ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ          3 ດີ 1) ພົນລະເມືອງດີ, 2) ພັດທະນາດີ (ຕົນເອງ, ການຈັດຕັ້ງ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ), 3)ສ້າງຄອບຄົວດີຄວາມຜາສຸກ              4 ບຸກ 1) ດ້ານແນວຄິດ, 2) ດ້ານການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, 3)ດ້ານການຈັດຕັ້ງ, 4)ດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ              5 ເປັນເຈົ້າ 1) ວຽກງານຂະບວນການດີ, 2) ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ກໍາມະບານດີ, 3) ເປັນເຈົ້າ ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ສື່ມວນຊົນ, 4) ເປັນເຈົ້າ ຊຸກຍູ້ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ, 5) ເປັນເຈົ້າ ເຂົ້າຮ່ວມຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, 6) ເປັນເຈົ້າ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ແຕ່ລະຂັ້ນ, 7) ເປັນເຈົ້າ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບ ສາກົນ.

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈັດພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ຢ່າງເປັນທາງການ


ຄູ່ມືແນະນໍາ ຕ່າງໆ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1 ປຶ້ມແນະນຳ ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ (Global Citizenship Education) 2021 ຄູ່ມື ປຶ້ມແນະນຳ ການສຶກສາພົນລະເມືອງໂລກ

ຫຼັກສູດພື້ນຖານ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ຄລິກ
1   ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແຜນການສອນ ສໍາລັບໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ມີການລະບາດ
  ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ ສົກຮຽນ 2021-2022
ຫຼັກສູດພື້ນຖານ
2   ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແຜນການສອນ ສໍາລັບໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ມີການລະບາດ
  ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ ສົກຮຽນ 2021-2022
ຫຼັກສູດພື້ນຖານ
3   ຫຼັກສູດພື້ນຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແຜນການສອນ ສໍາລັບໃຊ້ໃນສະພາບທີ່ມີການລະບາດ
  ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ສາມາດຈັດການຮຽນການສອນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ ສົກຮຽນ 2021-2022
ຫຼັກສູດພື້ນຖານ^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ