ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ - ພະແນກຕ່າງໆ

ພະແນກຕ່າງໆ

ຄະນະ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

ທ່ານ ນາງ ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີວັນ ພິມມະຫາໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
ທ່ານ ບັນຈົງ ລັດຖະວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

ພະແນກ ບໍລິຫານ

ທ່ານ ອຸດາລອນ ສີລາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ປາຖະໜາ ຊະນະນິຄົມ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນາງ ແສງເພັດ ອິນທະແສນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນາງ ບັນພະສອນ ໄພຍະລາດ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ພອນທິບ ວິຊາລາດ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ມະນີພັນ ຫຼວງພົນວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ທະນາວັນ ສິງກ້ອນຄຳ ວິຊາການ
ທ່ານ ຄູນປະສົງ ສີສຸພັນ ວິຊາການ
ທ່ານ ສາຍເມທີ ທຳມະວົງວິຊາການ
ທ່ານ ກອງສິນ ສົມດວງໃຈວິຊາການ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ພະແນກ ມ.ຕົ້ນ

ທ່ານ ນາງ ສົມພອນ ວິໄລສົມ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນາງ ພວງສຸກ ໄຊຍະບູນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ແອັດ ວົງພະຈັນ ວິຊາການ
ທ່ານ ກົວຊົ່ງ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ປະມານທິດ ສໍຈັນວິໄລ ວິຊາການ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ພະແນກ ມ.ປາຍ

ທ່ານ ໄຊຍະເດດ ຊົງມີໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ນາງ ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ສີມຸງຄຸນ ວົງຈຳປາ ວິຊາການ
ທ່ານ ຈະເລີນສຸກ ສີສຸວົງ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ສິດພະໄຊ ຄຳພູມີ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ມຸກດາພອນ ໄຊຍະລາດ ວິຊາການ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ພະແນກ ປະເມີນຜົນ

ທ່ານ ມະໂນສິນ ມາສະວົງສີ ຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ແສງສຸວັນ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ທ່ານ ຂັນທະວອນ ທຳທຸມມາ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ນົກນ້ອຍ ຈັນດາວົງ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ສຸກສະໄໝ ອິນທະວົງສາ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ພອນໄຊ ສີສຸພັນ ວິຊາການ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ SESDP

ທ່ານ ບຸນທະປານິ ບຸນຊ່ວຍ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ສັນຕິ ວົງໂພທອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ນາງ ພາວະນີ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ທິບໄພວັນ ສົມສະຫວັນ ວິຊາການ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ


ຫ້ອງການ ສົ່ງເສີມພາສາຝຣັ່ງ

ທ່ານ ບຸນເພັງ ສີວິໄລຫົວໜ້າຫ້ອງການ
ທ່ານ ສົງກາ ແກ້ວຈັນສີ ວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ຄຳບາງ ສຸຂະທຳມະວົງ ວິຊາການ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ