ກົມສາມັນສຶກສາ - ໜ້າຫຼັກ

ກົມສາມັນສຶກສາ

5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ

ຂໍ້ຕົກລົງ

New Icon

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມສຶກສາ ປະຈໍາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ສະບັບເລກທີ 6226 ສສກ.ສມ, ລົງວັນທີ 27 ຕຸລາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ ທີ່ນີ້


ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ

New Icon

ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-18/08/2017.
ສະບັບເລກທີ 3002 ສຕຂສ.ສມ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2017.

PDF icon ດາວໂຫລດ ແຈ້ງການ ໄດ້ ທີ່ນີ້ແຈ້ງການ ອື່ນໆ

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ