16.8.2018

Category: ຂ່າວກອງປະຊຸມ
Written by Super User

ສກມ ປລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພັກສິ້ນປີຮຽນສົກຮຽນ2017-2018ແລະກະກຽມສົກຮຽນໃໝ່2018-2019
012ໂດຍອີງໃສ່ແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງເລກທີ1314/ສກມຊຍ ລົງວັນທີ1ສິງຫາ2018ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມທິດທາງທີ່ທາງກະ ຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາວາງອອກກ່ຽວກັບການເປີດກອງປະ ຊຸມຄູພັກສິ້ນປີຮຽນຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງມາຫຼາຍສົກຮຽນແນໃສ່ປັບປຸງການເມືອງແນວຄິດຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮຽນ
ການສອນຂອງຄູໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດັ່ງນັ້ນທາງຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ

ຈຶ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຄູໄລຍະພັກສິ້ນປີຮຽນປະຈຳປີ2018ແລະກະກຽມໃຫ້ແກ່ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່2018 -2019ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ2ວັນເຕັມລະຫວ່າງ ວັນທີ9-10ສິງຫາ2018ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ກຳໜົດເປີດ6ຈຸດ ຄື: ເຂດເທດສະບານ,ເຂດຜາແກ້ວ-ບວມເລົາ,ເຂດນ້ຳພູນ,ເຂດບົວບານ-ເມືອງວາ, ເຂດບຸ່ງມ່າ ແລະ ເຂດເມືອງປາ ໂດຍພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານສົມໃຈຄຳມູນທາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ ເຊິ່ງມີຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1042ທ່ານ,ຍິງ541ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ນຳສະເໜີເອກະສານສຳຄັນຫຼາຍບັນຫາຄື:
1.ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາເລກທີ່ 309/ສສກ ລົງວັນທີ 27/3/2018ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງຂະ ແໜງການສຶກສາແລະກິລາ
2.ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງເລກທີ1416/ຈຂຊຍ ລົງວັນທີ່25/12/2017ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ່018/ຈຂຊຍລົງວັນທີ7/2/2018
3.ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 1728/ສສກ ສຄ ລົງວັນທີ 6/5/2015 ວ່າດ້ວຍຄຸນສົມບັດແລະຈັນຍາບັນຂອງຄູ
4.ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
5.ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ
6.ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ
7.ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ
8.ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງ
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ2ວັນແມ່ນໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ແລະມີຄວາມປອດໄພທຸກປະການ.