ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຖະໜົນໄກສອນ,

ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

Tel: 041 212 015, Fax: 041 215 093

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ສົ່ງຄຳຕິຊົມໄດ້ທີ່: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.