ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ຂອງຄູລາວ:   ຊື່ສັດບໍລິສຸດ ,  ຮັກອາຊີບ ,  ຮັກແພງຜູ້ຮຽນ ,  ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າ ,  ພັດທະນາຕົນເອງ              5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ : ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ         

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ ກົມສາມັນສຶກສາ , ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ


ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເອກະສານ

ເອກະສານຕ່າງໆ PDF

ມະຕິກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   New ມະຕິກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2020
  ຄັ້ງວັນທີ 11-12 2020 ທີ່ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
270 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021
PDF
#   ມະຕິກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2019-2020
  ຄັ້ງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
4099 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020
PDF
#   ມະຕິກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2020
  ຄັ້ງວັນທີ 5 ມີນາ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
344 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 05 ມີນາ 2020
PDF


ມະຕິ ກອງປະຊຸມ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ມະຕິ ກອງປະຊຸມ ວຽກງານສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາປີ 2020
  ( ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ ມ.7 ສົກຮຽນ 2019-2020 )
1059 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020
PDF
#   ມະຕິ ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
  ມ.4 ແລະ ມ.7 ສົກຮຽນ 2018-2019
5397 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 03 ຕຸລາ 2019
PDF


ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ
  ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020
6082 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019
PDF


ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາ ການສ້າງກຸ່ມມັດທະຍົມ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
#   ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 3683/ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2019
PDF
#   ຄູ່ມືແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ລົງວັນທີ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2020 PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ