ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຈັນຍາບັນ ຂອງຄູລາວ:   ຊື່ສັດບໍລິສຸດ ,  ຮັກອາຊີບ ,  ຮັກແພງຜູ້ຮຽນ ,  ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າ ,  ພັດທະນາຕົນເອງ              5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ : ປັນຍາສຶກສາ , ຄຸນສົມບັດສຶກສາ , ແຮງງານສຶກສາ , ພະລະສຶກສາ , ສິລະປະສຶກສາ              3 ລັກສະນະຂອງການສຶກສາ : ລັກສະນະຊາດ , ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ              ເນື້ອໃນ 4 ບຸກທະລຸ : ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ , ບຸກທະລຸທາງດ້ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລິຫານ , ບຸກທະລຸໃນດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ              ເນື້ອໃນ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ : ສອນດີ - ຮຽນເກັ່ງ , ຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ , ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໃນສະຖາບັນ         

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ ກົມສາມັນສຶກສາ , ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Banner


New Iconໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະມູນ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ (JICA)

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 Invitation for Bids PDF
2 ໃບແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ PDF

ແຈ້ງການ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ດາວໂຫລດ
1 Call for Contract Employment PDF
2 Call for Consultant Services PDF

ແຈ້ງການ ອື່ນໆ

ແຈ້ງການ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ແຈ້ງການ ສະເໜີຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມປະຈໍາປີ Regular Course for Fiscal Year 2019-2020 Batch 2 at SEAMEO RECSAM 5583 /ຫກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2019
PDF

ແຈ້ງການ ອື່ນໆ

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ
ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020
6082 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019
PDF

ມະຕິ ກອງປະຊຸມ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ມະຕິ ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ມ.4 ແລະ ມ.7 ສົກຮຽນ 2018-2019
5397 /ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 03 ຕຸລາ 2019
PDF

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລ.ດ ເນື້ອໃນເອກະສານ ສະບັບເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກຸ່ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 3683/ສສກ,
ລົງວັນທີ ວັນທີ 5 ສິງຫາ 2019
PDF

^ ເລື່ອນຂຶ້ນເທິງ