facebook

facebook

ແຈ້ງການ

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

126946
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນິ້
ອາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ທັງໝົດ
4
52
75
126648
189
865
126946

Your IP: 44.200.82.149
2023-06-07 00:11

ພາລະສືກສາ

1.ໜ້າທີ່​ຮັບຜິດຊອບ
1. 
ວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ວຽກ​ງານ​ພະລະ ​ແລະ ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ​ ເອກະ​ຊົນຢູ່ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​/ນະຄ​ອນຫຼວງ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ;
3. ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ​ ຊີ້ນຳ ການຮຽນ-ການສອນ, ການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາກິລາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດໃນ​ໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
4. ຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມການສຶກສາ ວິຊາພະລະສຶກສາ ​ແລະ ວິຊາກິລາ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ;
5. ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຂະບວນການກິລາ ​ແລະ ສິລະປະ ໃນໂຮງຮຽນ;
6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ​ ລາຍ​ງານການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ.

2. ກິດຈະກຳ 
1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ວິ​ໄຈ, ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ-ສິລະປະສຶກສາ,ກິລາປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງສະຖິຕິ-ແຜນການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ ;
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ, ວິຊາ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ, ຕ້ານ​ສິ່ງ​ເສບ​ຕິດ​ພາຍ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ, ວຽກເດັກອາສາ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກ​ງານນອກຫຼັກສູດ;
4. ຈັດຕັ້ງ, ຊີ້ນຳການນິເທດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ​ແລະ ວິຊາ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ.
5. ສັງລວມ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນໃນທົ່ວແຂວງ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່;
7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້  ແລະ  ສົ່ງເສີມຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວພະລະສຶກສາ-ກິລາ, ສິລະປະສຶກສາ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
8. ຈັດຕັ້ງ​ ແລະ ນຳພາການແຂ່ງຂັນພະລະສຶກສາ-ກິລາ,ສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງນັກຮຽນໃນລະດັບແຂວງ;
9. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກວັດທະນະທຳ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວຂອງແຂວງ ໃນການສ້າງຂະບວນການກິລາ- ສິລະ​ປະວັນນະຄະດີ;
10. ຈັດຕັ້ງການຝຶກກອົບຮົມຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ຊີ້ນຳການສ້າງຕັ້ງສະໂມສອນກິລາ ​ແລະ ໜ່ວຍ​ສິລະ​ປະພາຍໃນໂຮງຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.