facebook

facebook

ແຈ້ງການ

ສະຖິຕິການເຂົ້າຊົມ

126941
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນິ້
ອາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ທັງໝົດ
51
8
70
126648
184
865
126941

Your IP: 44.200.82.149
2023-06-06 23:54

ສະຖິຕິ-ແຜນການ

 1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.

  1. ວາງ​ແຜນ​ຂະ​ຫຍາຍ ​ແລະ ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ​ຂອງ​ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ;
  2. ເກັບ​ກຳ ​ແລະ ວິ​ໄຈ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​ສຶກ​ສາ ​ແລະ ກິລາ​, ສ້າງ ​ແລະ ​ດັດ​ປັບ​ແຜນ​ທີ່​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ແຂວງ;
  3. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ,ຂັ້ນເມືອງ ໃນຄອມພິວເຕີໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍອັນດຽວກັບສູນ​ສະຖິຕິເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແລະ ຂ່າວສານ​ການ​ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
  4. ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ບໍລິການວຽກ​ງານ​ຂ່າວສານ, ສູນ​ບໍລິການ​ຂ່າວສານ​ເຄືອ​ຂ່າ​ຍ​ໂຮງຮຽນ (ICT);
  5. ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງການ​ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນພາຍໃນແຂວງ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ;
  6. ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະ​ເມີນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນການ, ແຜນ​ງານ​ແລະ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ​ແລະ ກິລາ;
  7. ສະ​ຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນການ,ແຜນ​ງານ ​ແລະ​ ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ​ແລະ ກິລາ ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
  8. ປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການມອບ​ໝາຍຂອງພະແນກ.

2. ກິດຈະກຳ​
1. 
ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຖິຕິຕາມ​ແບບ​ຟອມ​ຂອງ​ກະ​ຊວງສຶກສາທິກາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຕາມ​ຄວາມຕ້ອງ​ການ (ຕາມ​ແບບ​ຟອມ​ຂອງ​ຕົນ);
2. ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິລາເພື່ອປັບ​ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ;
3. ສ້າງ​ຄັງ​ຂໍ້​ມູນ​ແຕ່​ລະ​ເມືອງ ​ແລະ​ ສັງ​ລວມພາຍ​ໃນ​ແຂ​ວງ, ນະຄອນ​ຫຼວງ;
4. ວິ​ໄຈ​ຕີ​ລາ​ຄາຂໍ້​ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ການ​ສຶກສາ​ ແລະ ​ກິລາ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ,ນະ ຄອນ​ຫຼວງ;
5. ຊີ້​ນຳ​ ແລະ ນຳ​ພາໜ່ວຍ​ງານ​ສະ​ຖິ​ຕິ-​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ເມືອງໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ສຶກ​ສາ, ສ້າງ​ ແລະ ​ດັດ​ປັບ​ແຜນ​ທີ່​ການ​ສຶກ​ສາ, ສ້າງ​ແຜນ ແລະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິລາ​ຂອງ​ເມືອງ
6. ຮວບ​ຮວມ​ແຜນ​ຈາກ​ເມືອງ ແລະ ໂຮງ​ຮຽນ ​ແລະ ຈາກ​ຂະ​ແໜງອື່ນໆ;
7. ສ້າງ​ເປັນ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ກິລາທຸກ​ສາຍ​ຂອງ​ແຂວງ,ນະຄອນ​ຫຼວງ;
8. ຕິດ​ຕາມ​, ​ກວດ​ກາການປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ​ແລະ ​ກິລາຂອງ​ແຂວງ, ເມືອງ ​ແລະ​ໂຮງ​ຮຽນ​;
9. ປະສານ​ງານ​ ແລະ ​ຮ່ວມມື​ນຳ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ;
10. ​ປະ​ເມີນ​ ແລະ ສະຫຼຸບຕີ​ລາຄາການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ ​ແລະ ​ກິລາ ແລ້ວລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​;
11. ປະສານ​ງານ ​ແລະ​ ຮ່ວມ​ນຳ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.